Logo

Suomalaiset korkealaatuiset turvallisuusalan palvelut globaaleille markkinoille

Yritys

Suomalainen ja luotettava turvallisuuden tekijä

FINSOG Oy on suomalainen turvallisuusalan yritys, jonka tarkoituksena on tuottaa laadukkaita globaaleita turvallisuusratkaisuja asiakkailleen. Lähtökohtanamme on joustavat ja täsmälliset asiakaskohtaisesti räätälöidyt tuotteet, jotka toteutetaan suomalaisiin arvoihin pohjautuvalla ammattiosaamisella.

Keskitymme muokkaamaan hankkimamme operatiivisen kokemuksen palvelemaan asiakkaamme tarpeita. Vahvin kilpailuetumme on pitkälle koulutettu henkilöstö ja laaja operatiivinen kokemus eritoten kansainvälisistä tehtävistä.

Ylin toiminta-ajatuksemme on tarjota suomalaisille kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille suomalainen luotettava vaihtoehto liiketoimintansa turvallisuuden takaamiseen.

Henkilöstö

Laadun takeena; kokemus ja ammattitaito

Henkilöstömme koostuu erikoisjoukkokoulutuksen saaneista suomalaisista ammattisotilaista, sekä viranomaistehtävissä ja turvallisuusalalla pitkään työskennelleistä henkilöistä. Kenttähenkilöstömme omaa operatiivista kokemusta sekä kotimaasta että ulkomailta.

Tiedämme kokemuksesta, että tärkeimmät edellytykset kriisialueilla toimimiseen ovat kenttähenkilöstön korkea osaaminen, ryhmätoiminnan sujuvuus ja harjoitellut toimintatapamallit. Tämän vuoksi näemme ensiarvoisena korkeiden henkilöstökriteereiden säilyttämisen, sillä ainoastaan se varmistaa toimintamme laadukkuuden.

Henkilöstömme:

 • Erikoiskoulutus ja virkaura valtionhallinnossa
 • Viranomaistehtävien toteuttaminen kotimaassa
 • Kokemus kansainvälisistä tehtävistä
 • Viranomaisten hyväksymä ase- ja ampumakoulutus
 • Lääkintä- ja ensiapukoulutus
 • Hyväksytty turvallisuusselvitys
 • Tehtäväkohtainen erikoiskurssitus

Palvelut

KIINTEÄN KOHTEEN TURVALLISUUS

 • miehitetyt vartiointipisteet
 • kohteensuojaus
 • valmiusryhmät
 • paikallisvartijoiden / -viranomaisten koulutus
MOBIILI TOIMINTAYMPÄRISTÖ
 • henkilönsuojaajat / -kuljettajat
 • henkilönsuojausryhmät
 • kuljetusten turvasaattotehtävät
 • liikkuvat turvaryhmät
 • henkilöstön ja materiaalin evakuointi
 • lääkintäevakuointi
ERIKOISTEHTÄVÄT
 • matalan profiilin turvallisuuskonsultointi, erityisesti humanitaariset organisaatiot
 • yhteysmiestoiminta: tapaamisjärjestelyt ja kontaktien luonti
 • etsintä-, pelastus ja evakuointitoimeksiannot

Yhteystiedot

+358 (0)50 321 1639
info@finsog.com


<